Využijte dotace. Dotaci na solární panely může získat každý, tedy jak domácnost (rodinný dům), tak i právnická osoba (průmyslový podnik). Je potřeba však vycházet z různých programů a také z velikosti solární elektrárny.

Programy pro domácnosti

Domácnosti mohou v současné době čerpat z programu Nová zelená úsporám. Solární elektrárna pro domácnost musí mít výkon maximálně 10kWp a z programu je podporována jak elektrárna jednoduchá (na ohřev vody, vytápění), tak elektrárna složitá s baterií na uskladnění přebytečné energie.

V tomto programu můžete konkrétně získat:

  • na solární termický systém pro ohřev vody a pro fotovoltaický systém pro ohřev vody podporu až 35 tis. ,
  • na solární termický systém pro ohřev vody a přitápění a fotovoltaický systém pro ohřev vody a přitápění podporu až 50 tis. Kč,
  • na solární fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok podporu 55 tis. Kč,
  • na solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok podporu 70 tis. Kč,
  • na solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok podporu 100 tis. Kč,
  • na solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok podporu 150 tis. Kč.

 

blank

Jak si zajistit dotaci

Dotaci vám může zajistit firma, která vám instaluje solární elektrárnu na klíč. Pak se nemusíte o nic starat.

Avšak dotaci si můžete také zajistit sami. V tom případě musíte nejprve vyplnit online formulář na stránkách www.novazelenausporam.cz. Jedná se o předběžnou žádost. Do pěti dnů byste měli doručit písemný formulář na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí, které je vám místně příslušné. Státní fond životního prostředí vaši žádost vyhodnotí, zkontroluje, zda splňuje nutné požadavky, a vydá stanovisko, zda je možné dotaci čerpat. Při realizaci samotné fotovoltaické elektrárny si musíte zajistit odborný dozor, který dohlédne na to, aby vaše elektrárna splňovala podmínky uvedené v žádosti o dotaci, jinak můžete o dotaci přijít i v průběhu nebo po dokončení stavby.

Programy pro firmy

Pokud jste podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), můžete využít mnoho jiných dotačních programů. Jedním z nich je Národní plán obnovy (NPO), resp. jeho konkrétní program Přechod na čistší zdroje energie. O tento program mohou žádat malé i velké firmy, které plánují solární elektrárnu o výkonu od 100 kWp do 1MWp. Dalším poskytovatelem programů je Modernizační fond (MF). Sem spadá například program RES+, o který mohou žádat podnikatelé v oblasti solární energeticky, kteří budou provozovat elektrárnu s výkonem větším než 1MWp. Dalším programem patřícím pod MF je program ENERG, který je určen pro provozovatele solárních elektráren do 1 MWp, které mají být provozovány na průmyslových i bytových domech v celé republice včetně Prahy.