Solární panely dnes patří snad k nejvíce skloňovaným možnostem vlastní energetické soběstačnosti. Co všechno budete muset zvážit, než si solární panely pořídíte?

Co si představit pod pojmem solární panel

Solární panel je panel složený z fotovoltaických článků, které dokážou vyrábět elektrickou energii ze slunečního světla. Tyto fotovoltaické články mohou být složeny buď z polovodičů (křemík, výhledově i měď, indium a další), nebo z organických látek.

Jaké základní parametry se u solárních panelů sledují

U solárních panelů můžeme sledovat mnoho parametrů, jako například maximální výkon, maximální roční výkon, maximální teplotní nárůst, hmotnost atd. Všechny parametry musí být uvedeny u solárních panelů firmou, která je vyrábí či instaluje. Pokud si chcete být jisti, že solární panely, pro které jste se rozhodli, splňují všechny požadavky, sledujte zejména to, zda má firma certifikaci normy ČSN EN 12975.

blank

Jaké známe typy solárních panelů

V současné době známe 2 typy solárních panelů a na třetím se intenzivně pracuje. První 2 typy jsou křemíkové solární panely a fotovoltaické fólie. Posledním typem pak jsou organické solární panely.

Křemíkové solární panely

Tyto solární panely jsou tvořeny polovodičovými plátky, kde polovodičem je právě křemík. Firmy zkoušejí vytvořit solární panely i z jiných polovodičů, jako je měď, arsenid gallitý a mnohé další. Na povrchu solárního panelu je pak skleněná vrstva, která jednak „sbírá“ sluneční záření, jednak chrání panel před poškozením. Ve spodní části panelu je pak průchozí elektroda. Tyto solární panely mají účinnost asi 23 %.

Fotovoltaické fólie

Fotovoltaické fólie neboli také tenké fotovoltaické články jsou velmi zajímavou alternativou k výše uvedeným křemíkovým panelům. Fólie jsou vyráběny pomocí inkoustové tiskárny, mohou být jakkoliv dlouhé a mohou se umístit na jakýkoliv povrch (i různě tvarovaný). Polovodičová vrstva je silná pouze 1 mikrometr. Jejich účinnost dosahuje však jen 2 až 3 procent.

blank

Kam se mohou solární panely umístit

Solární panely je možné umístit na střechy rodinných domů, na střechy bytových domů, na střechy firem, na parkoviště u firem či obchodních center, ale i na tzv. „zelenou louku“. Na bytových, rodinných a dalších domech mají solární panely tu výhodu, že nezabírají žádné další místo. Umístění solárních panelů nad parkovišti aut má dokonce další přidanou hodnotu – chrání auta před poškozením a přehříváním. Pouze umístění solárních panelů na polích a loukách je zbytečné v tom, že panely zabírají místo, na kterém by se mohly pěstovat plodiny nebo pást zvířata.

Víte, že existují dotace na solární panely?

Pokud jste se na základě výše přečteného již začali rozhodovat o instalaci solárních panelů, jistě budete zvažovat i finanční stránku celé věci. Pak vás určitě bude zajímat, že na solární panely můžete získat dotaci od státu. Tyto dotace se poskytují v různých výších, které závisí jednak na tom, na co všechno budete solární energii používat, a jednak na tom, z kterého kraje České republiky pocházíte.

Takže pokud budete mít jen jednoduchou fotovoltaickou elektrárnu a elektřinu používat jen na ohřev vody, dosáhnete na dotaci maximálně 40 000 Kč. Pokud budete mít složitou fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým úložištěm pro nadbytečnou energii, můžete získat až 120 000 Kč. Ještě další dotace můžete získat na baterie – až 10 000 Kč a kromě toho existuje dotace na vypracování projektové dokumentace až ve výši 5 000 Kč.

Výhodu v tomto mají Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, kde může žadatel získat dotace ještě o 10 % vyšší.

Dají se solární panely objednat na klíč?

Ano, i solární panely si můžete zakoupit na klíč, kdy vám jedna firma vyřídí všechna stavební povolení a administrativu, nainstaluje solární panely a odpovídá za jejich funkčnost. Vy si budete muset hlídat jen písemnou smlouvu, zejména číst i malá písmenka pod čarou. A společnost si vybírejte podle:

  • referencí a recenzí na internetu,
  • referencí od vašich známých.

Co se stane s přebytečnou elektřinou, kterou vyrobily solární panely?

Pokud nemáte jen malou solární elektrárnu, která vám vyrobí elektřinu pouze na ohřev vody nebo na topení, ale necháte si nainstalovat složitější solární elektrárnu, která bude za dobrého počasí schopná vyrobit více energie, než v dané chvíli spotřebujete, budete potřebovat nějaké úložiště na přebytečnou energii. Možnosti jsou v současné době 2: buď si pořídíte baterii, ve které se bude energie „skladovat“ a využije se později, nebo budete přebytečnou energii dodávat do distribuční sítě – budete potřebovat smlouvu se svým dodavatelem energie, a tuto energii si zase budete moci vzít zpět, jakmile ji budete potřebovat.

Mají solární panely i nějaké nevýhody?

Ano, solární panely (stejně jako všechno ostatní) mají také některé nevýhody. I ty zvažujte, pokud se rozhodujete o instalaci fotovoltaiky. Takže jaké nevýhody to jsou?

  • Finanční náročnost – solární panely jsou stále ještě finančně náročnou záležitostí, ale díky dotacím můžete peněžní záležitosti poněkud snížit.
  • Závislost panelů na počasí – samozřejmě závislost solárních panelů na slunečném počasí je velmi důležitou součástí strategie – v zimě a v noci bude elektrárna vyrábět minimum energie nebo žádnou, a pozor i příliš vysoká teplota snižuje účinnost – nad 25 °C klesá účinnost asi o 0,4 % s každým dalším stupněm.
  • Recyklace použitých a vysloužilých panelů – recyklace panelů je velmi drahá a náročná, na druhé straně ale musíme zmínit i to, že se dají znovu použít některé prvky (polovodiče, měď, plasty).
  • Blackout – asi největší nebezpečí při velkém množství takovýchto soukromých solárních elektráren spočívá v tom, že jakmile bude příhodné počasí a všechny elektrárny budou dodávat energii do distribuční sítě, může dojít k jejímu přetížení a následnému blackoutu.